Wspólne Dziedzictwo – Wspólna Sprawa

Z sukcesem zakończyliśmy projekt „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”. Poniżej znajdują się 

Raport ewaluacyjny oraz Prezentację podsumowujące projekt.

Nasza Fundacja w lipcu 2018 r. zorganizowała otwarty konkurs ofert w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”
Całość dofinansowana została ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018, którego celem jest tworzenie i dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasz konkurs grantowy przeznaczony był dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chciały zrealizować wydarzenie związane z historią, dziedzictwem narodowym, polską tradycją czy 100 rocznicą obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do rozdysponowania mieliśmy łącznie 86 000 zł na 22 zadania.

Więcej o konkursie znajdziesz tutaj!

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie.

Prezentacja polskich korzeni Warmii i Mazur, na tle ich średniowiecznej historii

Projekt polegać będzie na zorganizowaniu cyklu spotkań z historią, które będa miały ukazać polskie korzenie Warmii i Mazur. Jest to region, który, przez swoją krzyżacką przeszłość, często nie jest postrzegany jako rdzenny teren Polski.

Data i miejsce realizacji: 12.08 - 11.11.2018, Olsztyn, Działdowo, Szczytno, Grunwald, Pasłęk, Morąg, Ciechanów.

Rytmy Korzeni – otwarte warsztaty z gry na tradycyjnych bębnach obręczowych

 Zadanie przewiduje przeprowadzenie cyklu 3 nieodpłatnych warsztatów z gry na bębnach ramowych. Warsztaty kłaść będą nacisk na polską rytmikę tradycyjną.

Data i miejsce realizacji: 25.08, 15.09, 06.10.2018 , Włocławek.

Dla Niepodległej

Projekt zakłada serię działań mających na celu celebrację setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kultywowaniu idei niepodległościowych wśród uczniów, którzy własnoręcznie posadzą 100 róż na 100-lecie niepodległości, odwiedzą muzea oraz uroczyście zatańczą poloneza i stworzą żywą flagę Polski.

Data i miejsce realizacji: 3.09, 17.09 i 22.09.2018, Przeworsk

Baśniowy las

Projekt ma na celu naukę historii w sposób niekonwencjonalny - rodziny wraz z dziećmi wezmą udział w grze terenowej o tematyce, w której dominują zagadnienia niepodległościowe.

Data i miejsce realizacji: 8.09.2018, Tychy

100 lat Planu Wilsona - zapowiedź utworzenia niezawisłego państwa Polskiego

Projekt ma na celu organizację widowiska historycznego skupiającego się na historii Polski i USA. Widowisko to zwróci uwagę oglądających na rolę Amerykanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Data i miejsce realizacji: 15.09.2018, Toruń

Prawdziwe historie. Warsztaty i prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Projekt zakłada zorganizowanie kilku prelekcji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tematyka wystąpień dotyczyć będzie historii XX wieku, a zwłaszcza działań niepodległościowych.

Data i miejsce realizacji: 22,25.09.2018, 6.10.2018, Toruń

Stulecie na biało-czerwonej planecie

Projekt zakłada zorganizowanie pochodu trasą Błękitnej Armii gen. Hallera po ulicach Torunia. Odzyskanie niepodległości zostało przez autorów porównane do równie karkołomnego zadania - kolonizacji nowej planety

Data i miejsce realizacji: 29.09.2018, Toruń

 

Wzgórze Braniborskie - serce Zielonej Góry

Projekt zakłada organizację wystawy historycznej pt."Wzgórze Braniborskie - serce Zielonej Góry". Przez dwa tygodnie mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli oglądać zalaminowane wielkoformatowe fotokopie archiwalne przedstawiająca główny miejski zabytek.

Data i miejsce realizacji: 1 – 14.10.2018, Zielona Góra

Strzeleckie obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Projekt zakłada zorganizowanie wspólnych ćwiczeń dla członków związku strzeleckiego, którym będą towarzyszyć prelekcje na temat historii oraz ćwiczenia z zakresu pomocy przedmedycznej.

Data i miejsce realizacji: 6-7.10.2018, Toruń

Piknik historyczny – Wspólnie dla Niepodległej!

Projekt zakłada zorganizowanie lekcji historii zwieńczonych historycznym piknikiem, podczas którego mieszkańcy gminy Święciechowa poszerzą swoją wiedzę historyczną oraz będą mieli okazje w należyty sposób celebrować setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Data i miejsce realizacji: 7.10.2018, Lasocice/Przybyszewo

Przeżyjmy naszą historię - inscenizacja historyczna związana z obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości.

Projekt zakłada rekonstrukcję wiekopomnej chwili z historii miasta Wyrzysk. 23 sierpnia 1919 roku uroczyście wniesiono do miejscowego kościoła symbole polskiej tożsamości - co do dziś jest dla mieszkańców symbolem odzyskania niepodległości.

Data i miejsce realizacji: 7.10.2018, Wyrzysk

Przedsiębiorczość jest polską kobietą i torunianką. 100 lat praw wyborczych kobiet

Celem zadania jest ocena sytuacji Polek na tle Torunia w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz praw wyborczych przez polskie kobiety.

Data i miejsce realizacji: 13.10.2018, Toruń

100 dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości

Projekt zakłada organizację dwóch spotkań celebrujących odzyskanie niepodległości. Pierwsze z nich dotyczyć będzie posadzenia 100 dębów na 100-lecie niepodległości. Drugi to wystawa zdjęć dokumentujących sadzenie dębów.

Data i miejsce realizacji: 14.10, 28.10.2018, Cichostów-Kolonia

100-lecie Niepodległej - warsztaty fechtunku

Projekt ma na celu popularyzację Sportowych Walk Rycerskich oraz dawnych rycerskich wartości poprzez organizację otwartych warsztatów fechtunku dla mieszkańców Olsztynka.

Data i miejsce realizacji: 20.10.2018, Olsztynek

 

Po co dzieciom i młodzieży była niepodległość Polski?

Projekt ma pozwolić zrozumieć dzieciom uczucia związane z odzyskaniem niepodległości.

Data i miejsce realizacji: 26-27.10.2018, Toruń

Orzeł biały na 100-lecie Rzeczypospolitej Polski – różne formy artystyczne godła państwa polskiego.

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu inspirowanego największym ceramicznym pomnikiem w Europie - Pomnikiem Orła Piastowskiego w Ziębicach. Każdy z uczestników będzie miał szansę przedstawić swoją artystyczną wizję Orła Białego z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

Data i miejsce realizacji: 27.10.2018, Ziębice

Niepodległe Wilkowo Polskie

Projekt ma na celu ogólnodostępne celebrowanie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz aktywną promocję lokalnego patriotyzmu.

Data i miejsce realizacji: 28.10.2018, 11.11.2018. Wilkowo Polskie

 

Fordońska lekcja żywej historii - 100 lat Niepodległej

Projekt zakłada przeprowadzenie lekcji żywej historii przybliżającej realia Polski okresu międzywojennego dla mieszkańców Fordonu - największej dzielnicy Bydgoszczy będącej niegdyś samodzielnym miastem.

Data i miejsce realizacji: 10.11.2018, Bydgoszcz

Święto Niepodległości w Kajaku

Projekt zakłada spływ kajakowy o wschodzie słońca przy dawnej granicy dwóch zaborów: pruskim i rosyjskim. Jest to nietypowy sposób świętowania Dnia Niepodległości Polski.

Data i miejsce realizacji: 11.11.2018, Golub-Dobrzyń, Elgiszewo

Siódemkowe działania z okazji 100. rocznicy niepodległości

Projekt autorstwa nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu ma na celu upamiętnienie 100 lecia odzyskania niepodległości poprzez pracę z toruńską młodzieżą.

Data i miejsce realizacji: 12-16.11.2018 , Toruń

Skrzydlata Niepodległość

 Projekt zakłada organizację lekcji historii dla najmłodszych. Nauka poprzez zabawę w przystępny sposób pozwoli dzieciom zrozumieć idee niepodległościowe

Data i miejsce realizacji: Strzyżewice