Wioska ginących zawodów

proj2

Wioska ginących zawodów

Głównym celem tego projektu będzie ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów ginących objętych projektem będą: stolarz, cieśla, rymarz, kowal, zdun, kamieniarz, tkacz, i kołodziej.