Strzeleckie obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Strzeleckie obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

MIEJSCE: Toruń | Dotacja: 1000 zł

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej

06-07.10.2018, projekt zakłada zorganizowanie wspólnych ćwiczeń dla członków związku strzeleckiego, którym będą towarzyszyć prelekcje na temat historii oraz ćwiczenia z zakresu pomocy przedmedycznej.

Projekt zakłada zorganizowanie wspólnych ćwiczeń dla jednostek strzeleckich, podczas których, prócz zajęć praktycznych, odbędzie się kilka pogadanek o historii Polski i jej dojściu do niepodległości oraz o historii ruchu strzeleckiego i jego wpływach na odzyskanie wolności. W trakcie takiego zgrupowania, poszerzone zostaną również umiejętności praktyczne odbiorców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przekazywana wiedza będzie jak najbardziej profesjonalna i będzie pozwalała wczuć się uczestnikom zajęć w wykreowaną sytuację.

Zorganizowanie warsztatów zaowocuje poszerzeniem umiejętności praktycznych członków Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zakupiony zostanie profesjonalny zestaw do pozoracji ran i złamań. W późniejszym terminie, taki zestaw umożliwi propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców miast na wspieranych przez Związek Strzelecki Rzeczypospolitej festynach i zabawach.