Siódemkowe działania z okazji 100. rocznicy niepodległości

Siódemkowe działania z okazji 100. rocznicy niepodległości

MIEJSCE: Toruń | Dotacja: 5000 zł

Grupa nieformalna Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

12 listopada – otwarcie escape roomu

12-16 listopada – wieczornica patriotyczna i otwarcie wystawy

Projekt zakłada kilka inicjatyw wykonanych przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu:

1. Obraz Torunia od 1918 r. - będzie to wystawa obrazów. Uczniowie z kółka historycznego pod kierunkiem nauczyciela przejrzą archiwalne zdjęcia Torunia i na podstawie tego przygotują wystawę poświęconą zmianom Torunia przez 100 lat, od 1918 r. do 2018 r. Inicjatywa porusza również ważne wydarzenia w dziejach miasta z wspomnianego okresu. Pozwoli to mieszkańcom Torunia zobaczyć, jak nasze miasto zmieniało się przez lata. Wystawa zostanie opublikowana również w Internecie.
2. III Wieczornica Patriotyczna – na Wieczornicę zaproszeni zostaną byli działacze Armii Krajowej, m.in. Maria Kowalewska, sanitariuszka podczas Powstania Warszawskiego. Wieczornica organizowana jest we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK okręg Toruń. Podczas spotkania odbędzie się też koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów.
3. Konkursy dla młodzieży toruńskiej:
a) Kartka pocztowa Torunia z okazji 100. rocznicy niepodległości;
b) gra planszowa „Toruń na 100. rocznicę niepodległości” – najlepsza gra ma szansę na wydanie w wersji papierowej;
c) konkurs literacki „Kartka z pamiętnika gen. Hallera”;
Każdy konkurs jest przewidziany dla dwóch grup wiekowych: IV-VI, VII-VIII. W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.
Nagrodzone prace konkursowe umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie na korytarzu w budynku przy ul. Morcinka 13.
4. Escape room „W gabinecie Piłsudskiego”: w listopadzie 2018 zostanie zorganizowany escape room z zagadkami dotyczącymi Józefa Piłsudskiego. Escape room będą mogli odwiedzać uczniowie z różnych szkół.

Projekt ma na celu popularyzację historii lokalnej. Uświadomi uczniom, jak ważna jest historia regionu i Polski. Wystawa ma za zadanie uzmysłowić młodym, a starszym przypomnieć, jak zmieniał się Toruń przez 100 lat. Wieczornica Patriotyczna pokaże uczniom, jak wielu świadków wydarzeń minionych żyje wokół nich. Zaowocuje to spopularyzowaniem historii Polski i historii lokalnej, głównie skupionej wokół 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki tym działaniom wzrośnie patriotyczna oraz zwiększy się szacunek wobec osób starszych i świadków historii. Escape room stanowi innowacyjny sposób propagowania historii. Realizatorzy chcą, aby stał się on stałym elementem wyposażenia szkoły.