Rytmy Korzeni – otwarte warsztaty z gry na tradycyjnych bębnach obręczowych

Rytmy Korzeni – otwarte warsztaty z gry na tradycyjnych bębnach obręczowych

MIEJSCE: Włocławek | Dotacja: 1000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-artystyczne „Korzenie”

25.08.2018 – pierwsze warsztaty
15.09.2018 – drugie warsztaty
06.10.2018 – trzecie warsztaty

Czas trwania pojedynczego warsztatu to około 3 godziny. Każdy z nich podzielony zostanie na dwie części:

Część teoretyczna:
1. Historia oraz ewolucja bębnów od prehistorii do współczesności.
2. Rola oraz funkcje bębnów w sferach sacrum oraz profanum różnych kręgów kulturowych.
3. Bębny w polskiej muzyce tradycyjnej oraz obrzędowości wiejskiej: rodzaje, funkcje, techniki gry.

Część praktyczna:
1. Właściwa pozycja grającego adekwatna do używanych technik.
2. Podstawowe uderzenia oraz ćwiczenia rozluźniające dłonie i palce.
3. Natura rytmu, odnajdywanie się w różnych rodzajach metrum (szczególny nacisk na 3/4 – polskie mazurki i kujawiaki), sposoby zapisywania rytmów.
4. Nauka prostych i podstawowych rytmów.
5. Łączenie rytmów w większe kompozycje, wspólna gra.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma dodatkowo materiały merytoryczne zawierające wiedzę przekazaną na warsztatach, umożliwiające jej utrwalenie oraz dalsze ćwiczenia.

Tradycje i sztuka ludowa są ważnymi elementami polskiego dziedzictwa narodowego. Jednak współczesny sposób ich przedstawiania oraz próby zainteresowania nimi są mało atrakcyjne dla młodego pokolenia. Skanseny oraz zespoły pieśni i tańca spełniają swoją rolę tylko wśród dzieci oraz seniorów.

[print_gllr id=5034]