Przeżyjmy naszą historię – inscenizacja historyczna związana z obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości.

Przeżyjmy naszą historię - inscenizacja historyczna związana z obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości.

MIEJSCE: Wyrzysk | Dotacja: 1000 zł

Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” działające przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odtworzą inscenizację wydarzenia, które miało miejsce w Wyrzysku, w dniu 23 sierpnia 1919r. Polegało ono na uroczystym wniesieniu do miejscowego kościoła symboli polskiej tożsamości: czapki-rogatywki oraz wizerunku polskiego (białego) orła. W kościele odbędzie się krótki montaż słowno-muzyczny - wiersze, pieśni patriotyczne śpiewane przez szkolny chór przy akompaniamencie uczniów (gitara, klawisze). Uroczystość uświetni obecność władz miasta i gminy oraz zaproszeni goście - reprezentanci instytucji działających na terenie gminy, przyjaciele szkoły, reprezentanci ościennych szkół z Gminy Wyrzysk.

Wydarzenie to ma podkreślić znaczenie symboli narodowych dla każdego pokolenia oraz konieczność przekazywania tradycji patriotycznej najmłodszym spadkobiercom, czyli uczniom miejscowej szkoły oraz reprezentantom uczniów szkół z Gminy Wyrzysk.