Przedsiębiorczość jest polską kobietą i torunianką. 100 lat praw wyborczych kobiet

Przedsiębiorczość jest polską kobietą i torunianką. 100 lat praw wyborczych kobiet

MIEJSCE: Toruń | Dotacja: 5000 zł

Fundacja Woman

W ramach realizacji zadania Fundacja planuje zorganizowanie toruńskiego wydarzenia dla ponad 100 osób z panelem wiodącym, na który zaproszone zostaną kobiety sukcesu z całej Polski, w szczególności torunianki. Spotkanie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego będzie miało charakter mentoringowy, mający na celu podkreślenie znaczenia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz praw wyborczych przez polskie kobiety oraz wpływ tych wydarzeń na aktualną sytuację Polek w roku 2018. Wydarzenie dostarczy kompendium wiedzy dla beneficjentek spotkania, możliwości realizacji zawodowej ale również społecznej i prywatnej w wolnej Polsce.

W Toruniu obserwujemy postępującą feminizację listy bezrobotnych. Zwłaszcza wśród kobiet młodych, w wieku 24-35 lat, 60% listy stanowią kobiety (źródło: Diagnoza ogólna miasta - wnioski z projektu „Programu Rewitaliziacji Torunia do roku 2023"). Konieczne jest podjęcie w Toruniu działań aktywizujących dla kobiet, w tym poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych kobiet oraz działań na rzecz osób o niestabilnej sytuacji ekonomicznej.