Prawdziwe historie. Warsztaty i prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Prawdziwe historie. Warsztaty i prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
MIEJSCE: Województwo Kujawsko-pomorskie| Dotacja: 1000 zł

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Projekt „Prawdziwe historie. Warsztaty i prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” zakłada przeprowadzenie dla dzieci, młodzieży oraz zainteresowanych grup osób dorosłych, w tym seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski, kilkunastu warsztatów i prelekcji z zakresu dziejów XX wieku, zwłaszcza działań niepodległościowych Polaków i Polek, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia historii działań niepodległościowych mieszkańców Pomorza i Kujaw. Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości organizatorom zależy również na zwiększeniu świadomości Polek i Polaków na temat udziału kobiet w walkach o niepodległość i granice w latach 1918-21, między innymi w Ochotniczej Legii Kobiet oraz przypomnieniu roli jaką odegrały na kartach historii, również niepodległościowej, dzieci i młodzież - rówieśnicy odbiorców prelekcji. Podczas prelekcji chcemy przybliżyć odbiorcom temat wojskowej służby kobiet i upowszechnić zasługi Polek na frontach II WŚ. Jak mówiła generał Elżbieta Zawacka „Bez kobiet nie byłoby konspiracji”. Oferta projektu to kilkanaście tematów prelekcji do wyboru przygotowanych zarówno pod młodszych uczestników, jak i dojrzałego odbiorcę. Idee przekazywane za pośrednictwem warsztatów i prelekcji mają wartości uniwersalne, wpływają też na kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej odbiorców. Dzieci, dzięki autorskim pomocom edukacyjnym, eksponatom muzealnym, warsztatom na temat patriotyzmu i zadaniom np.: szyfrom, układaniu puzzli, grze w memory, czerpią radość z zajęć i rozbudzają swoje zainteresowanie historią, w tym regionalną. Projekt jest również skierowany do mieszkańców Torunia, w tym seniorów. W dobie komercjalizacji wszystkiego i odhumanizowania życia społecznego, idee przekazywane za pośrednictwem warsztatów i prelekcji mają wartości uniwersalne, wpływają też na kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej oraz wrażliwość społeczną i światopoglądową odbiorców.

Prelekcje i warsztaty historyczne prowadzone przez Fundację cieszą się od lat dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Zwiększa się też zainteresowanie placówek spoza województwa. Na temat losów mieszkańców Pomorza i Kujaw, współpracujący z Fundacją specjaliści opowiadali już w Opolu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, a nawet w Sztokholmie. Ponadto nauczyciele wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na opracowywanie nowych zagadnień dla uczniów.