Po co dzieciom i młodzieży była niepodległość Polski?

Po co dzieciom i młodzieży była niepodległość Polski?

MIEJSCE: Toruń | Dotacja: 5000 zł

Grupa nieformalna Kaszczorzacy

Październik 2018, projekt ma pozwolić zrozumieć dzieciom uczucia związane z odzyskaniem niepodległości.

Projekt polega na organizacji imprezy, która pozwoli dzieciom w przystępny sposób zrozumieć, co oznaczało tak naprawdę odzyskanie niepodległości dla Polski. W ramach imprezy zostaną przeprowadzone: warsztaty teatralne dla dzieci - uczestnicy będą przebrani w stroje z epoki oraz wezmą udział w lekcji religii w języku polskim i niemieckim. Podczas lekcji, będą współpracować z częścią przygotowanych wcześniej dzieci, aby pokazać ucisk i twarde traktowanie polskich dzieci w pruskich szkołach. Po krótkich, lekcjach z elementami parateatralnymi, każda z grup dzieci przeniesie się do sali, gdzie będzie rozmawiała z ekspertem o emocjach, jakie powstały podczas uczestnictwa w rekonstrukcji lekcji w pruskiej szkole zlokalizowanej w Toruniu w 1917 roku. Po spotkaniu z ekspertem, uczestnicy zapiszą swoje uczucia na przygotowanej w ramach projektu tablicy. Tablica będzie pamiątką z imprezy i zostanie zamontowana, jako element ekspozycji, w Forcie I, upamiętniając w ten sposób 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Każda z grup, po spotkaniu z ekspertem, zostanie zaproszona na posiłek przygotowany przez firmę cateringową. Posiłek będzie przygotowany z potraw zbliżonych do potraw powszechnych na stołach w Toruniu na początku XX wieku. Po posiłku przewodnicy, ubrani w stroje z epoki, oprowadzą uczestników po Forcie I i opowiedzą jego historię. W ramach imprezy, aby stworzyć odpowiedni efekt, w Forcie I będą odtwarzane piosenki niemieckojęzyczne z początku XX wieku. Do uczestnictwa w imprezie zostaną zaproszone wszystkie toruńskie szkoły podstawowe oraz dzieci i młodzież będąca podopiecznymi stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocowych, itd.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 10 do 15 lat, czyli uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Co roku w szkołach organizowane są apele związane z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci nie przywiązują wagi do tego wydarzenia oraz mają problemy z jego zrozumieniem. Nie wywołuje to w nich żadnych uczuć, w związku z czym szybko o nim zapominają. Projekt ma na celu zmianę sposobu mówienia o momencie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zbadanie, czym niepodległość jest dziś dla dzieci. Po wzięciu udziału w takim wydarzeniu dzieci powinny zrozumieć idee niepodległościowe i zapamiętać towarzyszące im uczucia.