Orzeł biały na 100-lecie Rzeczypospolitej Polski – różne formy artystyczne godła państwa polskiego.

Orzeł biały na 100-lecie Rzeczypospolitej Polski – różne formy artystyczne godła państwa polskiego.

MIEJSCE: Ziębice | Dotacja: 1000 zł

Fundacja "Teraz Ziębice"

W ramach zadania, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przeprowadzony zostanie konkurs dotyczący różnych form artystycznych Orła Białego. Inspiracją zgłoszonych prac będzie Pomnik Orła Piastowskiego w Ziębicach - największy pomnik w Europie wykonany z ceramiki. Do konkursu zostaną zaproszeni twórcy – przede wszystkim mieszkańcy gminy Ziębice oraz powiatu ząbkowickiego w ogóle, ale także artyści spoza tego terenu. Po zakończeniu konkursu w Ziębicach zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych. Planowany konkurs będzie miał duży, wykraczający poza gminę Ziębice, zasięg, co pozwoli na propagowanie Pomnika Orła Białego na bardzo szeroką skalę.

Z uwagi na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na listopad 2018 r. w całym kraju planowane są wyjątkowo uroczyste wydarzenia, zwłaszcza kulturalne. W tym szczególnym czasie powinno się skierować uwagę na symbole narodowe, w tym godło Polski. Fundacja „Teraz Ziębice” planuje w tym celu wykorzystać ważny element architektury Ziębic – symbol patriotyzmu – stojący na parkowym wzgórzu Pomnik Orła Piastowskiego, będący największym pomnikiem ceramicznym w całej Europie.