Niepodległe Wilkowo Polskie

Niepodległe Wilkowo Polskie

MIEJSCE: Wilkowo Polskie | Dotacja: 5000 zł

Grupa nieformalna - Bo jak nie MY to kto?

Projekt obejmuje serię działań dotyczących świętowania obchodów 100-lecia niepodległości. W skład projektu wchodzą:
- Warsztaty ceramiczne: podczas których zaprojektowane i stworzone zostaną medale. Na nich znajdą się inicjały lokalnych bohaterów powstania wielkopolskiego, którzy zamieszkiwali Wilkowo Polskie. Warsztaty prowadzone będą przez lokalnego artystę. Medale powieszone zostaną na zakupionym w ramach projektu drzewie. W działaniu udział weźmie ok. 20 osób.
- Wilkowski Apel Poległych: wydarzenie o charakterze patriotycznym, bezpośrednio związane z odzyskaniem niepodległości. W walkach niepodległościowych (powstanie wielkopolskie, II WŚ) poległo ok. 60 mieszkańców Wilkowa. Mężczyźni ci w heroicznej walce oddali życie w obronie wolności. Organizatorom zależy, aby podziękować im i ich rodzinom za to niezwykłe poświęcenie. W ramach apelu posadzone zostanie symboliczne drzewo, na którym zawieszone zostaną wykonane przez dzieci medaliony. Umieszczona zostanie też pamiątkowa tablica. Na ręce rodzin poległych złożone zostaną kwiaty oraz podziękowanie. Mieszkańcy otrzymają także biało-czerwone flagi oraz kotyliony. Otrzyma je ok. 250 osób.
- Kino patriotyczne w nowej odsłonie: zorganizowanie w świetlicy wiejskiej projekcji filmu o treści niepodległościowej. Zorganizowany zostanie również bufet kinowy.
- Zakopanie kapsuły czasu: wspólnie z nauczycielem historii szkoły podstawowej
zorganizowane zostaną zajęcia, podczas których młodzi mieszkańcy zapiszą na kartkach swoje marzenia. Listy zapakowane w kopercie trafią do kapsuły czasu. Zostanie ona zakopana. Sporządzony zostanie uroczysty list, gdzie będzie zapis o tym, że kapsuła wykopana zostanie za 10 lat, podczas obchodów 110-lecia odzyskania przez Polskę.

Głównym celem projektu jest organizacja oddolnych inicjatyw, które przełożą się na wzrost integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie wiedzy na temat lokalnych walk o niepodległość. Wilkowo Polskie to średniej wielkości wieś w powiecie grodziskim. Większe ośrodki miejskie znajdują się w odległości średnio 35 km (Grodzisk Wielkopolski - 35 km, Leszno - 45 km). W gminie znajduje się jeden dom kultury, który nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców. Dzięki takiej akcji mieszkańcy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczacą historii, zarówno lokalnej jak i ogólnej.