Kulturalny Zamek nad Wisłą

Od 25.07.2017 roku ruszamy z nowym wyjątkowym projektem!

Kulturalny Zamek nad Wisłą, jest to cykl warsztatów z instruktorami na Zamku Dybów w Toruniu. Podczas trwających 1,5 godziny zajęć uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w specjalnie przygotowanych warsztatach, takich jak: łucznicze, fechtunku, filcowniczo-krawieckie, plastyczne, modelarskie i pracy z gliną! Do dyspozycji uczestników warsztatów przed i po zajęciach dostępne będą również gdy i zabawy plebejskie oraz historyczne gry planszowe.

Organizowane będą również spotkania z twórcami i pasjonatami, m.in. z osobami związanymi z Wisłą!

Projekt kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale zajęcia organizowane są również dla dorosłych. Udział w warsztatach jest darmowy, liczy się jednak kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału wraz z informacją o wybranych zajęciach i wieku uczestnika prosimy zgłaszać e-mailowo: turystyka@dybow-nieszawa.org.pl lub telefonicznie: 575-145-800. W przypadku wolnych miejsc w grupie warsztatowej istnieje możliwość dopisania się do listy na Zamku przed rozpoczęciem zajęć.

Poniżej znajduje się dokładny harmonogram prowadzonych zajęć:

do 8 roku życia*do 12 roku życia*do 16 roku życia*powyżej 16 roku życia
Fechtunek 25.07, godz. 16:15
01.08, godz. 16:15
08.08, godz. 14:15
28.08, godz. 14:15
25.07, godz. 14:15
01.08, godz. 14:15
08.08, godz. 16:15
28.08, godz. 16:15
25.07, godz. 12:30
01.08, godz. 18:00
08.08, godz. 18:00
28.08, godz. 12:30
25.07, godz. 18:00
01.08, godz. 12:30
08.08, godz. 12:30
28.08, godz. 18:00
Filcowanie i Krawiectwo  09.08, godz. 14:30
29.08, godz. 16:15
09.08, godz. 16:15
29.08, godz. 14:30 
16.08, godz. 14:30
22.08, godz. 16:15
16.08, godz. 16:15
22.08, godz. 14:30
Łucznictwo  28.07, godz. 16:15
04.08, godz. 16:15
11.08, godz. 12:30
18.08, godz. 12:30
28.07, godz. 18:00
04.08, godz. 18:00
11.08, godz. 14:15
18.08, godz. 14:15 
28.07, godz. 14:15
04.08, godz. 14:15
11.08, godz. 16:15
18.08, godz. 16:15
28.07, godz. 12:30
04.08, godz. 12:30
11.08, godz. 18:00
18.08, godz. 18:00
Modelarstwo  26.07, godz. 16:15
09.08, godz. 16:15
02.08, godz. 16:15
23.08, godz. 16:15 
26.07, godz. 18:00
09.08, godz. 18:00
02.08, godz. 18:00
23.08, godz. 18:00
Plastyka  11.08, godz. 14:30
18.08, godz. 14:30
25.08, godz. 16:15
30.08, godz. 16:15
11.08, godz. 16:15
18.08, godz. 16:15
25.08, godz. 14:30
30.08, godz. 14:30 
- -
 Praca z gliną  17.08, godz. 16:15
24.08, godz. 14:30
10.08, godz. 16:15
31.08, godz. 14:30 
17.08, godz. 14:30
24.08, godz. 16:15
10.08, godz. 14:30
31.08, godz. 16:15

*dzieci do 16 roku życia podczas warsztatów muszą przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna

Dofinansowano ze środków Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Miasta Toruń_RGBaA