Fordońska lekcja żywej historii – 100 lat Niepodległej

Fordońska lekcja żywej historii - 100 lat Niepodległej

MIEJSCE: Bydgoszcz | Dotacja: 5000 zł

Fundacja Dum Spiro, Spero

Obywatelskie obchody 100-lecia niepodległości rozpoczniemy oficjalną uroczystością na fordońskim rynku. Odbędzie się warta honorowa pod pomnikiem, pokażą się poczty sztandarowe lokalnych szkół i instytucji, nastąpi złożenie kwiatów oraz salwa honorowa. W pobliskiej synagodze pełniącej funkcję sali widowiskowej przewidziano, wspólne z mieszkańcami, śpiewanie piosenek międzywojnia z zespołem muzycznym o charakterze kapeli podwórkowej, pokaz mody z lat dwudziestych, pokaz i degustację lokalnych kulinariów z tego okresu oraz wystawę broni i sprzętu wojskowego z okresu walk o niepodległość prezentowaną przez rekonstruktorów w mundurach historycznych. Każdy uczestnik spotkania otrzyma kokardę narodową lub biało-czerwoną chorągiewkę. Można będzie również wykonać samodzielnie kotylion w barwach narodowych. Organizatorzy i mieszkańcy będą mieli możliwość wykonania stylizacji na lata dwudzieste, zrobienia pamiątkowych zdjęć. Przewidziano również konkurs na najlepszą stylizację. Dzieci i młodzież z okolicznych szkół, w tym z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla niesłyszących, przedstawią programy artystyczne o tematyce związanej ze stuleciem odzyskania niepodległości. W realizację zadania włączy się wiele środowisk lokalnych - łącznie z seniorami i osobami niepełnosprawnym, a także pozostałe grupy wiekowe. Szczególnie ważne jest włączenie grup zagrożonych wykluczeniem - niepełnosprawnych i seniorów. Obiekt zostanie przygotowany do realizacji zadania poprzez wykonanie dekoracji w stylistyce lat dwudziestych, zawieszenie fotografii i pocztówek z czasów odzyskania niepodległości.

Coroczne lokalne obchody święta niepodległości skutecznie i trwale aktywizują mieszkańców Fordonu, z roku na rok jest coraz więcej odbiorców i realizatorów tych projektów. Zwiększa się udział środowiska senioralnego i osób niepełnosprawnych. Nasze działania trwale zwiększają świadomość obywatelską, uczą szacunku do tradycji i edukują. Zwiększa się integracja lokalnej społeczności, poczucie więzi i tożsamości. Odległość od centrum miasta utrudnia włączenie się w miejskie uroczystości. Nasze lokalne obchody pozwalają na doświadczenie patriotyzmu, radości z odzyskanej przed 100 laty niepodległości.