Poszukiwani członkowie Komisji Oceny Wniosków

Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”, operator środków w konkursie „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”, ogłasza otwarty nabór do Komisji Oceny Wniosków zgłaszanych w konkursie grantowym.

1. Informacje ogólne:
- w otwartym naborze brać mogą osoby posiadające doświadczenie w zakresie działalności pożytku publicznego
- w skład komisji wchodzić będą cztery osoby, w tym dwie osoby (przewodniczący oraz sekretarz komisji) z ramienia Operatora, czyli Fundacji „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”
- w skład komisji nie mogą wchodzić osoby będące członkiem podmiotów startujących w konkursie
- kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia i odsyłają podpisany skan na adres sekretariat@dybow-nieszawa.org.pl
- kandydaci zapoznają się z regulaminem prac komisji
- termin składania zgłoszeń: 26.06.2018 – 02.07.2018 (do godz. 23:59)
- udział w pracach komisji jest nieodpłatny
- prace komisji będą odbywać się w dniach 28.07.2018 – 06.08. 2018, w Toruniu, w siedzibie Operatora

2. Zadania Komisji Oceny Wniosków:
- ocena formalna, merytoryczna i strategiczna wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
- stworzenie listy rankingowej złożonych ofert
- przedłożenie: kart ocen, listy rankingowej oraz protokołu z obrad operatorowi środków

Ochotników prosimy o pobranie formularzy, wypełnienie wymaganych miejsc, zeskanowanie dokumentów i odesłanie do Operatora drogą mailową na adres sekretariat@dybow-nieszawa.org.pl. Formularze wraz z regulaminem oraz instrukcjami można pobrać poniżej:

Pobierz regulamin

Pobierz formularz

Pobierz ogłoszenie

 

 

 

 

 

Logo FIO 2018

Comments are closed.