100 dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości

100 dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości

MIEJSCE: Cichostów-Kolonia | Dotacja: 5000 zł

Stowarzyszenie Cichosz

14.10, 28.10.2018 r., projekt zakłada organizację dwóch spotkań celebrujących odzyskanie niepodległości. Pierwsze z nich dotyczyć będzie posadzenia 100 dębów na 100-lecie niepodległości. Drugi to wystawa zdjęć dokumentujących sadzenie dębów.

Projekt zakłada 2 działania:
1. Rozdanie przez wolontariuszy mieszkańcom 100 dębów, które będą nazwane imionami i nazwiskami osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej historii. Osoby odbierające drzewka będą zobowiązane do zasadzenia ich na swoich posesjach i zrobienia zdjęcia z tego wydarzenia. Tego dnia zasadzony zostanie na placu świetlicy wiejskiej dąb, na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości. Ponadto odbędzie się wspólne grillowanie lub ognisko. Organizatorzy umówią się z osobami, które będą odbierały dęby, na zrobienie zdjęć z ich sadzenia na posesjach. Kolejne etapy, to przygotowanie zdjęć do wystawy i wykonanie mapy, na której zaznaczone zostaną miejsca zasadzenia drzew wraz z ich nazwami. W przerwie między dwoma działaniami mieszkańcy przyniosą do świetlicy wiejskie pamiątki, listy, przepisy na ciasta itp., które zamknięte zostaną w kapsule czasu.
2. Otwarcie wystawy poświęconej zdjęciom z sadzenia drzew przez mieszkańców wraz z ekspozycją mapy, która stanie na placu świetlicy wiejskiej tuż przy zasadzonym dębie. Ponadto, ustawienie pamiątkowego kamienia, na którym będzie przytwierdzona pamiątkowa tablica kapsuły czasu na 100-lecie odzyskania niepodległości. Pod kamieniem zostanie zakopana kapsuła czasu. Spotkanie zakończy się koncertem oraz wspólnym ogniskiem lub grillem - w zależności od pogody.

Mieszkańcy wsi mają trudności w docieraniu na uroczystości okolicznościowe organizowane w gminie spowodowane brakiem transportu. Często takie uroczystości nie są także dla nich atrakcyjnie zorganizowane i swoim repertuarem nie zachęcają do wzięcia w nich udziału. Mieszkańcy rzadko korzystają z przestrzeni wspólnej - kapsuła czasu zachęci do odwiedzin na placu świetlicy, a umieszczone w niej przedmioty pozwolą zidentyfikować się ze wspólnym terenem. Ponadto zwiększy się ich dostęp do wydarzeń kulturalnych.